Gedragstherapeut Valerie Depre

Specialiteiten: Individuele psychotherapie (cognitief-gedragstherapeutisch), systemisch denken, mindfulness, oplossingsgerichte therapie

Er zijn verschillende factoren (overvolle agenda, onevenwicht in work life balance, ervaringen uit het verleden, belangrijke gebeurtenissen, relaties, een nieuwe levensfase…) die een impact kunnen hebben op uw psychologisch en lichamelijk welzijn. Je kan een gevoel krijgen van machteloosheid, geen controle meer te hebben over je eigen leven, hoofdpijn, concentratiestoornissen, slaapproblematiek, verstoord eetpatroon… Na verloop van tijd ben je misschien vervreemd geraakt van jezelf: wie ben ik? Wat wil ik? Dit heeft bijgevolg een impact op jouw relatie met jezelf (innerlijke conflicten) en met anderen. Een hulpvraag kan dus zeer concreet of net zeer vaag zijn. 

Als klinisch psycholoog ben ik ervoor opgeleid om samen met jou de verbinding tussen “denken – voelen – doen” te verkennen, met als doelstelling hierin opnieuw evenwicht te vinden. Tijdens individuele gesprekken proberen we inzicht te verwerven in de betekenis van jouw klachten, en wordt er gezocht naar wat jou kan helpen om deze te verminderen of te doen verdwijnen. Er worden tevens handvaten aangereikt die je later nog kunnen verder helpen. Dit alles gebeurt bovenal op jouw tempo. Er is ruimte om jezelf centraal te zetten, de tijd te nemen, op adem te komen.

C

Bachelor Sociaal Werk – Maatschappelijke Advisering, Gent

2010-2013

C

Bachelor Klinische Psychologie, Gent

2013-2015

C

Master Klinische Psychologie, Gent

2015-2017

C

Opleiding bij Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Gent

2016-2017

C

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 922118032

2017

E

Opleiding tot vertrouwenspersoon IDEWE, Roeselare

2019