Therapieën

Relatietherapie

We hebben allemaal verschillende relaties in ons leven. We hebben familie, een partner, vrienden, collega’s, buren, enz… En dat is maar goed ook, we kunnen moeilijk zonder de ander. Anderen kunnen ons steunen, ze geven ons energie en een gevoel van eigenwaarde, maar tegelijk zijn relaties best wel moeilijk en lastig. Ze kunnen gepaard gaan met spanningen, conflicten en frustraties. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn.

Als je echter omwille van moeilijkheden in je relatie gespannen door het leven gaat en niet goed in je vel zit of het gevoel hebt helemaal vast te zitten, dan is er misschien wel iets meer aan de hand. Als je het gevoel hebt er in je eentje niet uit te raken, dan is het goed dat je op zoek gaat naar deskundige hulp.

Een relatietherapeut is iemand die met jou op pad gaat. Met de hulp van een deskundige probeer je te begrijpen wat er tussen mensen gebeurt als ze in relatie treden.

Relatietherapie kan je inzichten geven in hoe jij functioneert, hoe de ander functioneert en hoe deze systemen op elkaar inwerken. Therapie kan je helpen om binnen een neutrale omgeving, naar jezelf en naar de ander te kijken zonder te oordelen of te veroordelen.

Relatietherapie kan je helpen ontrafelen welke, vaak aangeleerde, reacties en gedragingen werken in de omgang met de anderen en welke soms hinderen. Via gesprekken probeer je er samen achter te komen wat de werkelijke noden en verlangens zijn binnen de relatie en op welke manier je hieraan kan tegemoetkomen.

Relatietherapie kan individueel en / of samen met de betrokken actor in het verhaal: je partner, collega, vriend of famillieleden. Het concrete verloop van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag of hulpvragen en de behoeften, noden en verwachtingen van de personen die op gesprek komen.

psychotherapie gezinstherapie seksuologie praktijk Connect Brugge
psychotherapie gezinstherapie seksuologie praktijk Connect Brugge

Gezinstherapie

Net zoals een individu zich doorheen zijn leven ontwikkelt, maakt ook een gezin een ontwikkelingstraject door. Conflicten in een gezin zijn normaal tarief. Wanneer conflicten of het elkaar pijn doen een steeds terugkerend patroon is, is er iets aan de hand, dan is het zinvol om de stap te zetten naar ondersteuning.

Een gezinstherapeut helpt om helder te krijgen wat er tussen mensen gebeurt als ze in gezinsverband samen leven. De focus ligt op het samenspel van de onderlinge relaties. Er is ruimte voor ieders zorgen, gedachten en gevoelens, want elk gezinslid beleeft hun samenzijn vanuit een heel eigen perspectief. Elk met een eigen set aan gevoelens, gedachten, noden en verlangens.

In gezinstherapie veranderen we de kijk op elkaar want mensen die met andere ogen naar elkaar kijken, gaan anders met elkaar om.

Samen met de therapeut ga je op zoek naar de gewenste veranderingen en onderzoek je wat er nodig is om terug verbinding te voelen met elkaar. Want zelfs in gekwetste gezinnen, zijn veelal krachten aanwezig die vaak als hefboom kunnen dienen om de negatieve spiraal te doorbreken. Vandaar dat er niet alleen onderzocht wordt waar de gezinsleden op vastlopen, maar ook welke krachten er aanwezig zijn om de blokkage op te heffen.

Je kan zowel individueel als samen met je gezinsleden komen. Er is dus geen vooraf bepaalde weg. Deze wordt in overleg uitgestippeld. Wij bespreken steeds duidelijk wat haalbaar is en wat er wel of niet mag verwacht worden.

Sekstherapie

Gezond leven betekent ook zorg dragen voor jouw seksuele gezondheid. Seksualiteit en intimiteit kunnen vaak aangenaam en leuk zijn, maar soms is het niet helemaal wat je ervan verwacht. Problemen op seksueel vlak kunnen een negatieve invloed hebben op jou dagelijks en relationeel leven. Wanneer er vragen of moeilijkheden zijn waar u zelf geen antwoord of oplossing voor vindt, kan een professioneel seksuoloog hulp bieden.
Veel mensen blijven namelijk onnodig lang rondlopen met seksuele problemen, vaak omdat men hier niet durft over praten.

De term seksuele moeilijkheid of seksueel probleem wijst erop dat iemand ten aanzien van seks niet beleeft wat hij of zij zou willen beleven en/of niet kan wat hij of zij zou willen kunnen.
Wanneer seksualiteit door jou of je partner niet als plezierig wordt ervaren maar als vervelend, pijnlijk of als iets waar je tegen opziet, dan kan seksualiteit meer een last dan een lust zijn.

Een seksueel probleem begint vaak klein, maar als je wacht totdat het vanzelf over gaat, kan het jouw leven (op een negatieve manier) gaan beïnvloeden.

Weet ook dat je niet alleen bent met een seksueel probleem. Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat een kwart van de mensen weleens problemen heeft met seksualiteit.

psychotherapie gezinstherapie seksuologie praktijk Connect Brugge

We gaan oplossingsgericht op weg met individuen en gezinnen die worstelen met relaties, communicatie en seksualiteit in zeer brede zin.